NOVE SLUŽBE U ŽUPI I SAMOSTANU

With 0 Comments,
fra Rozo Brkić - gvardijan, župnik, pomoćnik voditelja župnog Caritasa, voditelj katekumena, voditelj zajednice Vjera i Svjetlo fra Marko Gulin - župni vikar, zapisničar mjesnog kapitula, duhovni asistent Frame fra Davor Holi - sakristan, knjižničar, voditelj župnog Caritasa fra Celestin Čakarić fra Grgur Blažević - župni vikar, vikar samostana, ekonom, voditelj pastorala u filijalama Bušetina i Okrugljača, duhovni asistent OFS-a, voditelj ministranata, urednik žu ...

Read more