NOVE SLUŽBE U ŽUPI I SAMOSTANU

With 0 Comments,

fra Rozo Brkić - gvardijan, župnik, pomoćnik voditelja župnog Caritasa, voditelj katekumena, voditelj zajednice Vjera i Svjetlo

fra Marko Gulin - župni vikar, zapisničar mjesnog kapitula, duhovni asistent Frame

fra Davor Holi - sakristan, knjižničar, voditelj župnog Caritasa

fra Celestin Čakarić

fra Grgur Blažević - župni vikar, vikar samostana, ekonom, voditelj pastorala u filijalama Bušetina i Okrugljača, duhovni asistent OFS-a, voditelj ministranata, urednik župske internet stranice, kroničar samostana