Fra Rozo Brkić dobitnik Zlatne plakete Grada Virovitice

Fra Rozo Brkić dobitnik Zlatne plakete Grada Virovitice

With 0 Comments,

Fra Rozo Brkić dobitnik je Zlatne plakete Grada Virovitice za izniman doprinos u području kršćanske duhovnosti i očuvanje kulturne baštine i obnovu crkve Sv. Roka.

Fra Rozo Brkić rođen je 16. listopada 1973. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu (u Centru za upravu i pravosuđe). Novicijat je započeo u Rijeci na Trsatu 19. rujna 1992. gdje je11. rujna 1993. polaže i prve zavjete. Svečane zavjete položio je 20. rujna 1997., a za prezbitera je zaređen 26. lipnja 1999. u Zagrebu.

Teološko-filozofski studij upisuje 1993. na KBF-u gdje je i diplomirao 1999. Na Papinskom Ateneju Antonianum u Rimu bio je na postdiplomskom studiju od 1999. do 2002., gdje magistrira teološke znanosti sa specijalizacijom franjevačke duhovnosti. Za vrijeme studija pohađao je (2002.) i specijalni tečaj za odgojitelje na Salesianumu gdje je postigao i diplomu.

Službu pomoćnika odgojitelja postulanata obnašao je u Samoboru od 1998. do 1999., a službu magistra novaka u Rijeci na Trsatu od 2002. do 2005. U ljeto 2005. povjerena mu je služba odgojitelja bogoslova u Zagrebu koju je obnašao sve do 2014. Generalni upravitelj Franjevačkog Reda fra Jose Carbalo imenovao ga je 2012. generalnim vizitatorom Hercegovačke franjevačke provincije, a tu je službu prema pravilima Franjevačkog Reda obnašao kroz godinu dana. U ljeto iste godine imenovan je župnikom i gvardijanorn Župe sv. Roka u Virovitici. Kako je u tijeku bila sustavna obnova Crkve sv. Roka, fra Rozo Brkić nastavio obnovu, a posebno je značajna obnova oltara i unutarnje uređenje Crkve sv. Roka.

Lijepo mi je u ovoj službi. Pa, na kraju, to je ono što sam i želio, kad sam došao u fratre i htio biti svećenikom, živjeti s ljudima i za ljude, da im naviještam Radosnu vijest, koja je mene dotaknula, da budem oruđe, što bi Pavao rekao, u rukama Božjim, rekao je fra Rozo Brkić.

Autor je više stručnih članaka s područja kršćanske duhovnosti, pisao je dugi niz godina u časopisu Brat Franjo. Traženi je voditelj duhovnih vježbi, stručnih predavanja s područja teologije te raznih tribina. Značajan doprinos dao je i u kulturnom životu Grada u organizaciji festivala klasične i sakralne glazbe „Kolbovi dani” posvećenog Kamilu Stjepanu Kolbu – franjevcu i skladatelju sakralne glazbe.

U svojim propovijedima i odnosu prema vjernicima i građanima njeguje, uvijek prisutan, stav poštovanja i ljubaznosti naspram svakog, prožet dubokom, a opet jednostavnom ljubaznošću i opraštanjem. Cjelokupno djelovanje fra Roze Brkića usmjereno je na čovjeka, na stvaranje ljepših odnosa unutar društva, ljubaznijih i nepristranih međusobnih odnosa s osjećajem za potrebe nemoćnih i vapaj slabijih.


HKM