PASTORALNO OSOBLJE

fra Bernard Barbarić – gvardijan, župnik, voditelj katekumena, voditelj zajednice Vjera i Svjetlo

fra Vedran Kos – župni vikar, samostanski vikar, duhovni asistent OFS-a, voditelj ministranata

fra Marijan Matijaško – sakristan, ekonom

fra Celestin Čakarić

fra Marino Kuzminski – župni vikar, voditelj pastorala u filijalama Bušetina i Okrugljača