ODRŽAN TRADICIONALNI KONCERT HRVATSKOG PJEVAČKOG DRUŠTVA “RODOLJUB”

ODRŽAN TRADICIONALNI KONCERT HRVATSKOG PJEVAČKOG DRUŠTVA “RODOLJUB”

With 0 Comments,

Već tradicionalni božićni koncert Hrvatskog pjevačkog društva „Rodoljub“ održan je u našoj crkvi. Božićnim repertoarom predstavili su se mješoviti pjevački zbor i tamburaški orkestar pod dirigentskom palicom Mirne Mihalković. S dvije skladbe kao dirigentica predstavila se i profesorica Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica Barbara Bogojević, koja je od nedavno asistentica u Rodoljubu.

Kvalitetan i efektan program na kakav smo već navikli u izvedbi Rodoljuba, pojačali su učenica glazbene škole Ines Hustić na klaviru te Emanuel Mojzeš na tamburinu i profesor Mario Petrinjak na malom bubnju.