IZABRAN NOVI GENERALNI VIZITATOR NAŠE PROVINCIJE. PROMJENE PASTORALNIH SLUŽBENIKA U VIROVITICI.

IZABRAN NOVI GENERALNI VIZITATOR NAŠE PROVINCIJE. PROMJENE PASTORALNIH SLUŽBENIKA U VIROVITICI.

With 0 Comments,

Generalni definitorij je na svojoj nedavnoj sjednici imenovao Generalnoga vizitatora naše Provincije. Za Generalnoga vizitatora imenovan je fra Domagoj Runje, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita. Sukladno tome Provincijski definitorij donio je neke odluke o promjenama djelovanja i o promjenama naše braće u Provinciji. Crkva nikada nije bila statična nego je bila putujuća od samih početaka. Iz Izraela putovala je u Grčku do Rima i danas po cijelom svijetu. Stoga, budući da se zadnjih godina mnogo hrvatskih građana iselilo iz domovine pastoral će se djelomično usmjeravati i na mjesta gdje se rađaju nove potrebe, na inozemstvo, čuvajući također već postojeće stanje u našoj domovini uz iznimku da se neke naše filijale zatvaraju zbog nedostatka ljudstva a braća se upućuju u Njemačku, Austriju, Irsku i Australiju gdje se naši ljudi sele. Odlukom Generalnog vizitatora koja je u skladu sa mogućnostima i zahtjevima Provincije od 31.8.2019. ukidaju se filijale Čuntić, Hrastovica, Bušetina, Okrugljača, Zoljani i Šarengrad i predaju se biskupu na raspolaganje. Sukladno tome promjene braće su sljedeće: do 31.8.2019. fra Rozo Brkić dosadašnji gvardijan i župnik u Virovitici, dužan je do toga datuma svoju službu nastaviti u Beču, Schulhofu Am Hof kao ekonom i voditelj pastorala iseljenika. Fra Grgur Blažević, vikar u Bušetini i Okrugljači, svoju će službu nastaviti u Blacktownu u Australiji na službu kuće. Fra Vedran Kos, vikar samostana i župe, preuzima službu gvardijana i župnika u Virovitici. Fra Davor Holi, sakristan, postaje sakristan crkve u Beču. Fra Celestin Čakarić ostaje u Virovitici. Za ekonoma i vikara dolazi fra Silvio Šćepanović iz Špišić Bukovice, a drugi vikar postaje fra Venancije Mihaljević sa Kaptola.

Više o Generalnom Vizitatoru fra Vedranu Runji možete naći na ovom linku:

http://www.franjevci-split.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=7808:fra-domagoj-runje-imenovan-generalnim-vizitatorom&catid=84:vijesti-2019

U subotu 17.8.2019. u dvorištu frankovačkoga samostana uz roštilj i glazbu bit će oproštaj od braće koja su do sada služila u Virovitici. Pozivamo vas sve da dođete toga dana u dvorište franjevačkog samostana i ispratite braću na nove službe.

Neka im Bog pomogne u njihovim novim službama.