Koncert u crkvi sv. Roka – Berislav Jerković & Veronika Hocz