U utorak, 13. lipnja, je proštenje SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG, koji se u našoj crkvi posebno časti

Svete mise će biti u crkvi, u 6, 7:30, 9, 10:30, i 18:30 sati.

Svi imamo svoje potrebe i molbe, uputimo ih Bogu po zagovoru sveca svega svijeta, a na osobit način preporučimo njegovu zagovoru naše malene i mladež.

U 18 sati započet će procesija našim gradom, okupit ćemo se ispred naše crkve te slijedi svečana misa nakon koje će biti blagoslov djece i ljiljana po zagovoru sv. Antuna.