VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE

SRIJEDA – u tjednu od 11. 10.

V. Nazor: 3 A u 10 h

V. Nazor: 3 B i 3 C u 14 h

Katolička: 3 A i 3 B u 15 h

I. B. M.: 3 B i 3 C u 16 h

I. B. M.: 3 A u 17 h

SRIJEDA – u tjednu od 18. 10.

V. Nazor: 3 B i 3 C u 10 h

V. Nazor: 3 A u 14 h

Katolička: 3 A i 3 B u 15 h

I.B.M.: 3 B i 3 C u 16 h

I.B.M.: 3 A u 17 h