Iz Kateheza svetoga Ćirila Jeruzalemskoga – Dva dolaska Isusa Krista

Kristov dolazak navješćujemo, i to ne samo prvi nego i drugi, mnogo ljepši od prvoga. Jer, prvi je nosio biljeg trpljenja a ovaj će nositi krunu božanskoga kraljevstva.
Većinom je sve u Gospodina našega Isusa Krista dvojako. Dvojako mu je rođenje: jedno od Boga prije vjekova, drugo od Djevice na svršetku vjekova; dvojak silazak: jedan skrovit, poput rose na runo, a drugi, onaj budući, očigledan.
Kod prvog dolaska bio je pelenama povit u jaslama, a kod drugoga zaodjet će se svjetlošću kao odijelom. Kod prvoga podnio je križ i prezreo sramotu, a kod drugoga doći će okružen vojskom anđeoskom, proslavljen.
Ne ustavljamo se, dakle, samo pri prvom dolasku već čekamo i drugi. I kao što smo pri prvome rekli: Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, tako ćemo isto reći i kod drugoga, kad budemo s anđelima pošli u susret Gospodinu i klanjajući mu se klicali: Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Spasitelj će doći ne zato da bude ponovno suđen, nego da pozove na parbu one od kojih je bio na sud pozvan.
Nekoć je on, dok su mu sudili, šutio, a tad će zločincima dozvati u pamet što su mu se sve ružno usudili učiniti kad su ga na križ gonili i kazati: To si mi činio, a ja sam šutio.
Prvi je put došao poradi nauma ljubavi da ljude pouči i blago ih uvjerava, a u ono će ih vrijeme, htjeli ne htjeli, nužno podložiti svojemu kraljevstvu.
O jednom i drugom dolasku govori prorok Malahija: / doći će iznenada u hram svoj Gospodin, koga vi tražite. Evo jednoga dolaska.
A o drugom dolasku ovako nastavlja: I Anđeo saveza koga žudite. Evo doći će Gospodin svemogući: ali tko će podnijeti dan njegova dolaska, i tko će opstati kad ga ugleda? Jer on pristupi kao oganj ljevaćev i kao lužina bjelioćeva: i sjest će kao onaj što topi i pročišćava. Ta dva dolaska opisuje i Pavao kad piše Titu ovim riječima: Očitovala se milost Boga Spasitelja svih ljudi, učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih želja, razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, čekajući blaženu nadu i očitovanje slave velikoga Boga i spasitelja našega Isusa Krista. Vidiš kako je pokazao prvi dolazak, za koji zahvaljuje, i drugi, koji iščekujemo.
Stoga nam je ovako predana vjera koju ispovijedamo pa vjerujemo u onoga koji uzade na nebesa i sjede s desne Ocu, i doći će u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
Dakle, naš Gospodin Isus Krist doći će s nebesa. Doći će pri svršetku ovoga svijeta, u posljednji dan. Bit će, naime, svršetak ovomu svijetu, ali će se ovaj stvoreni svijet opet obnoviti.