MISNE NAKANE (O)

MISNE NAKANE DO 29. SVIBNJA 2016. GODINE

RB.

DATUM

DAN

NAKANA

1.

1.1.2016.

Petak

+ Zvonko Vukšan, + Petar i Đurđa Ščuka, + Josip Petrinić

2

3.1. 2016.

Nedjelja

+ Andrija Bažulić i + ob. Labinec

3

10.1. 2016.

Nedjelja

+ ob. Matan

4

17.1. 2016.

Nedjelja

+ Marija i Ignac Bregovec

5

24.1. 2016.

Nedjelja

+ ob. Smiljanec i Kršić

6

31.1. 2016.

Nedjelja

+ Ivan Škrlin i + ob. Smiljanec i Galeković

7

7.2. 2016.

Nedjelja

+ Ivan Dautaenc

8

11.2. 2016.

Četvrak

+ ob. Prevedan, + ob. Galeković, + ob. Brlas

9

14.2.2016.

Nedjelja

+ Slađana Tomić, + Franjo Smiljanec, + rod. Miladinović

10

21.2. 2016.

Nedjelja

+ Milček Bačar, + ob. Bačar i Bartolić

11

28.2. 2016.

Nedjelja

+ Branko i Jana Dorče, + Marija i Ignac Bregovec

12

6.3. 2016.

Nedjelja

+ ob. Vuković, + Marija Čerpinko, + Ivan Maletić

13

13.3. 2016.

Nedjelja

+ roditelji Ivšak i Jelić

14

20.3. 2016.

Nedjelja

+ Adam i Angelina Veličan, + ob. Martan, Pavunović

15

27.3. 2016.

Nedjelja

+ ob. Lebinec i ob. Sesvečan

16

3.4. 2016.

Nedjelja

+ ob. Damišić i + Petar Černeli

17

10.4. 2016.

Nedjelja

+ ob. Mikolčić i Fučkar

18

17.4. 2016.

Nedjelja

+ ob. Tkalec i Hrvojić

19

24.4. 2016.

Nedjelja

+ Ivan Balogović i + ob. Krešić

20

1.5. 2016.

Nedjelja

+ ob. Miladinović Slavko i Slavica, + Slađana Tomić

21

8.5.2016.

Nedjelja

+ Antea Pleško i + ob. Pleško

22

15.52016.

Nedjelja

+ Stjepan i Stanka Boroša, + Ivan, Justina Boroša, + Sofija Peršić

23

22.5. 2016.

Nedjelja

+ Marijana Petrinić

24

29.5. 2016.

Nedjelja

+ roditelji Čorički i Čordašev, + ob. Balogović