PASTORALNO OSOBLJE

fra Bernard Barbarić – gvardijan, župnik, voditelj katekumena, voditelj zajednice Vjera i Svjetlo

fra Marino Kuzminski – župni vikar, samostanski vikar, duhovni asistent OFS-a i FRAMAe, voditelj pastorala u filijalama Bušetina i Okrugljača

fra Marijan Matijaško – sakristan, ekonom

fra Andreo Matanović – župni vikar, voditelj ministranata