PASTORALNO OSOBLJE

fra Ivica Jagodić – gvardijan, župnik, voditelj katekumena, duhovni asistent OFS-a

fra Krunoslav Albert – župni vikar, ekonom, samostanski vikar, voditelj zajednice Vjera i Svjetlo

fra Marijan Matijaško – sakristan

fra Petar Horvat – župni vikar, voditelj ministranata, duhovni asistent FRAME-e.