SV. LEON VELIKI – Posebna služba našega služenja

Iz Govora svetoga Leona Velikog, pape

Iako je sveopća Crkva uređena raznolikim stupnjevima da bi iz različitih udova postojala cjelina svetoga tijela, ipak smo svi, kako veli Apostol, jedno u Kristu. Nitko nije službom tako odijeljen od drugoga da ne bi malenkost svakog dijela pripadala sklopu glave. Prema tome, predragi, jedinstvo vjere i krštenja čini naše zajedništvo nerastavljenim i dostojanstvo općim. Blaženi Petar veli svojom svetom riječi: I sami kao živo kamenje ugradite se u duhovne kuće, sveto svećenstvo, prinoseći duhovne i Bogu ugodne žrtve po Isusu Kristu. I niže: Vi ste pak odabrani narod, kraljevsko svećenstvo,, sveti puk, stečeni narod.
Sve koji su u Kristu preporođeni, znak križa čini kraljevima, a pomazanje Duha Svetoga posvećuje za svećenike. Tako svi duhovni i razumni kršćani trebaju shvatiti da su mimo ove posebne službe našega služenja sudionici kraljevskog roda i svećeničke službe. Jer što je tako kraljevski kao Bogu podložan duh koji ravna svojim tijelom? I što je tako svećenički kao zavjetovati Bogu čistu savjest i prinositi s oltara srca neokaljane žrtve pobožnosti? To je svima po milosti Božjoj postalo zajedničko. Ipak je s vaše strane pobožno i pohvalno kad se o danu našega promaknuća veselite kao da se radi o vašoj časti. U cijelom se otajstvu Crkve slavi jedno otajstvo svećeništva. Ono je doduše, kad je izlivena pomast blagoslova, obilnije teklo u više, ali nije zato škrto sišlo na niže. Predragi, veliki predmet zajedničkog veselja jest zajedništvo u toj službi. Ipak istinskije i odličnije ćemo se radovati ako se ne zaustavite na promatranju naše malenkosti. Daleko je korisnije i mnogo dostojnije oči duha usmjeriti na promatranje slave blaženog Petra apostola i ovaj dan proslaviti slaveći nadasve onoga koji je natopljen od samog vrela svih karizmi tako obilatim natapanjem da ništa na nikoga ne prelazi bez njegova udioništva jer je sam mnogo toga primio. Riječ postala tijelom već stanovaše u nama i Krist se sav dao obnavljanju ljudskoga roda.