POVIJESNI PREGLED CRKVE

SAMOSTANSKA I ŽUPNA CRKVA SV. ROKA

Izgradnja današnje samostanske crkve koja je ujedno i župna započela je 1746. godine, a dovršena je 1752. Snažan potres 1757. godine teško je oštetio crkvu, pa je kroz iduću godinu obnovljena i dobila svoj današnji izgled. Unutrašnjost crkve bogato je uređena velikim, glavnim oltarom i sa osam pokrajnjih oltara.

– Oltar sv. Roka – zaštitnika župe

Središnji oltar čine:

a) bogato razvedeni barokni retabl preko cijele istočne strane svetišta

b) samostalno oblikovano i razvedeno svetohranište

c) slika sv. Roka

Retbal oltara je izradio brat franjevac Timotej Schwab 1767. – 1769. Oltarnu sliku Sveti Rok u slavi – zanos nebeskog uzdignuća naslikao je Josef Gobler, slikar iz Graza. Uz oltarnu sliku s lijeve i desne strane postavljena su po dva kipa i to sv. Sebastijana, sv. Bernardina Sijenskog, sv. Rozalije i sv. Ivana Kapistrana. Kipove je izradio mariborski kipar Josef Holtzinger 1768. – 1769. g.

– Oltar Blažene Djevice Marije:

Dali su ga podići članovi bratovštine sv. Škapulara 1761. godine. U početku je tu bila slika Bezgrešne Djevice koja se i danas čuva u samostanu, a 1897. uređena je lurdska špilja i postavljen kip Gospe Lurdske.

– Oltar sv. Ane:

Podignut je 1761. g. a dar je Ane Pejačević. Sliku sv. Ane naslikao je švicarski slikar Josef Anton Cusetti 1777. godine

– Oltar sv. Katarine:

Podignut je 1766. g. Oltarna slika koja prikazuje mučeništvo sv. Katarine, djelo je Matthiasa Schiffera iz 1808. godine

– Oltar sv. Ivana Nepomuka:

Postavljen je 1759. godine, a dar je prvog virovitičkog župana Ljudevita Patačića

– Oltar sv. Didaka:

Postavljen je 1763. godine doprinosom franjevačke ljekarne.

Kip sv. Didaka najvjerojatnije je izradio kipar Josip Holtzinger

– Oltar sv. Josipa

Postavljen je 1772. godine troškom samostana, a izradili su ga braća stolar Timotej Schwab i kipar Petar Moriez. Oltarnu sliku smrt sv. Josipa naslikao je švicarac Josef Anton Cusetti.

– Propovjedaonica virovitičke crkve je jedan od najreprezentativnih i raskošno ukrašenih predmeta crkvenog namještaja. Postavljena je 1755. godine. Ne zna se njezin graditelj. Predstavlja umjetničko djelo vrlo velike vrijednosti.

– Križni put je 1897 i 1898. godine naslikao Slovenaac Pavel Šubić.

– Na koru crkve nalaze se orgulje postavljene 1990. godine, a izradila ih je tvrtka Riger iz Šleske. Prve orgulje u Virovitici postavljene su 1752. godine, a izradili su ih braća franjevci Cirijak Jager i Vital Zolner.

– u zvoniku se nalaze četiri zvona. Veliko je teži 1250 kg, srednje 280 kg a malo 54 kg

– pored crkve i samostana je i zavjetna kapela sv. Emigidija, zaštitnika od potresa. Za vrijeme potresa 1757. godine zavjetovali su se građani sv. Emigidiju, biskupu i mučeniku da će njemu u čast podići kapelu ako potres prestane. Potres se više nije ponavljao, a 1759. godine kapela je već bila dovršena i na blagdan sveca 5.kolovoza blagoslovljena.

– unazad dvadesetak godina crkva je u više navrata obnavljana. Postavljen je novi kameni pod, uvedeno grijanje i ventilacija, uređena je fasada, izrađene ispovjedaonice i vjetrobranska vrata, osuvremenjeno je ozvučenje. 2006. godine promijenjene su elektroinstalacije, postavljena nova suvremena i funkcionalna rasvjeta i oličena crkva. Tijekom zadnjih desetljeća restaurirani su neki kipovi i slike, a u tijeku je restauracija orgulja.